«Μετανοείτε ήγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η φωνή του Μεγάλου προφήτη Ησαΐα και πέμπτου ευαγγελιστή, αντηχεί στα αυτιά κάθε χριστιανού, λέγοντος ότι ««Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν· υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος, Θεὸς ἰσχυρὸς, ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης, Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»».

Ήλθε στη γη ο προαιώνιος λόγος του Θεού Πατρός και έλαβε μορφή δούλου εκουσίως, ο χωρίς αμαρτίας, για να προσφέρει την σωτηρία στο ανθρώπινο γένος.

Ήλθε  αυτεπαγγέλτως και «τοις ανθρώποις συνανεστράφη», δια να ενώσει τα διεστώτα, να ενώσει γη και ουρανό, άνθρωπο και Θεό.

Ήλθε - ως άνθρωπος εν ποταμώ - δια να ανακαινίσει εν πνεύματι αγίω την παλαιοθήσαν ανθρώπινη φύση και να την απαλλάξει από τα δεσμά της αμαρτίας.

Με την εμφάνιση του Ιησού επί της γής, η οικουμένη μεταβάλλει όψη, πετά τα όπλα της αμάθειας, ξυπνά από το λήθαργο του βαθέως ύπνου και ενδύεται τα όπλα του χριστιανικού φωτός και της χριστιανικής αλήθειας και ενστερνίζεται τα γλυκά λόγια του θεμελιωτή της αγάπης, Εκείνου, που όλη την αγάπη του προς το ανθρώπινο γένος την στήριξε σε μία και μόνη λέξη, «Μετανοείτε».

Η θεία και σωτήρια αυτή προτροπή – μετανοείτε – είναι πάντοτε επίκαιρη και ακούγεται ανά τους αιώνες, ως φωνή υδάτων πολλών, από την Γαλιλαία των εθνών μέχρι και σήμερα και  στους αιώνες, και όσοι υπάκουσαν και υπακούουν στο αληθινό φώς, εκ Φωτός, ενδυναμώθηκαν εν Κυρίω και απηλλάγησαν από το σκότος της αμάθειας και της ανθρώπινης τύφλωσης, που γεννά την αμαρτία.

Κι έτσι εκπληρώνεται ο μέγιστος και τελικός σκοπός της επί γης παρουσία του Θεανθρώπου, να καταλήξουμε πάντες σε μία και την αυτή αγνή πίστη, χωρίς αντιθέσεις και διαφορές, χωρίς φατριασμούς και σχίσματα, αλλά πάντες να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό των πάντων Δεσπότη.

«Γαλιλαία των εθνών» είναι κάθε παροικία, είναι κάθε κοινότητα, κάθε ομάδα ανθρώπων, που μένει στο σκοτάδι της αμάθειας, όπως η παλαιά Γαλιλαία των εθνών, προ της εμφανίσεως του Χριστού, και όπως δι’ εκείνη ελέχθη ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως  μέγα, και τώρα είναι δυνατό να λεχθεί, αν και εμείς οι νεοέλληνες ενδυθούμε τα όπλα της κοινοτικής ομόνοιας και της κοινοτικής συμπράξεως.

Αδελφοί μου,

Ας αποθέσουμε τα όπλα του σκότους, ας πετάξουμε τον εγωϊσμό, την μεμψιμοιρία, την πλάνη, είμαστε δόξα τον Θεό Έλληνες, απόγονοι ενδόξων προγόνων που αγωνίστηκαν σε δύσκολους  καιρούς περί πίστεως και πατρίδος, για τα όσια και τα ιερά αυτού του γένους, αυτού του έθνους που εφέτος εορτάζουμε τα διακόσια χρόνια της παλιγγενεσίας, τα διακόσια χρόνια -  Δημοκρατικής Ελεύθερης Πατρίδας.

Τέτοιο φως ελευθερίας έφερε επί της γης ο Θεάνθρωπος Ιησούς, και τέτοιο φως πάντα επίκαιρο μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος και σήμερα από τον Ιερό βράχο της Πνύκας του Αρείου Πάγου των Αθηνών, να ενδυθούμε φως αληθείας, φως ζωής, φως δυνάμεως δια τα καλά έργα, ευάρεστα στον Θεό, αφού αποτινάξουμε τα όπλα της αμαρτίας και να ενδυθούμε τα όπλα του φωτός. ΑΜΗΝ.

+  Ο Λ. Κ. Α. Παΐσιος