ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ

Μήνυμα

τῆς Α. Θ. Παναγιότητος

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

 κ. κ. Βαρθολομαίου

ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα

(Σάββατον τοῦ Λαζάρου, 11 Ἀπριλίου 2020)

Το τελευταίο Σάββατο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάσταση του Λαζάρου.

πηγή:   "ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ"

Ακολουθεί νέο Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, εν όψει της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος:

Κατόπιν νέων Ανακοινωθέντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της καθ' ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, ζωντανή μετάδοση Ιερών Ακολουθιών θα γίνεται μόνο από έναν Ιερό Ναό, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Καλύμνου, από το τηλεοπτικό κανάλι «ΑΙΓΑΙΟ TV». 

Γράφει ο Δρ. Αντώνιος Χατζόπουλος

Άρχων Ιερομνήμων της Μ.τ.Χ.Ε.

1.4.2020

Από ότι φαίνεται εφέτος θα εορτάσουμε νοερώς το Άγιον Πάσχα στα σπίτια μας, στην κατ’ οίκον Εκκλησία, παρακολουθώντας τις σωτήριες αναμεταδόσεις από Πατριαρχείο και Μητρόπολη Αθηνών.

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 

 Συμβολή εἰς τόν ἀγῶνα κατά τῆς πανδημίας 

Ὡς συμβολήν εἰς τόν διεξαγόμενον ἀγῶνα διά τήν καταπολέμησιν τοῦ μαστίζοντος τήν ἀνθρωπότητα θανατηφόρου ἰοῦ, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον προσέφερεν εἰς μέν τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν τό ποσόν τῶν τριακοσίων χιλιάδων (ἀρ. 300.000-) Λ.Τ., εἰς δέ τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν τό ποσόν τῶν πεντήκοντα χιλιάδων (ἀρ. 50.000-) Εὐρώ, τό τελευταῖον τοῦτο προοριζόμενον ἰδιαιτέρως διά τάς ἀνάγκας τῶν ἀστέγων. 

Ἡ χειρονομία αὕτη τῆς Μητρός Ἐκκλησίας συνοδεύεται ἀπό τάς θερμάς προσευχάς αὐτῆς πρός τόν ἰατρόν τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν ὅπως ταχέως παρέλθῃ ὁ μέγας πειρασμός οὗτος καί ἐξαγάγῃ ὁ Κύριος τήν ἀνθρωπότητα «εἰς ἀναψυχήν». 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 

 Φανάριον, 1η Ἀπριλίου 2020

 

Σε 300.000 ευρώ ανήλθαν οι δαπάνες που κάλυψε εξ ολοκλήρου ο Γιάννης Χαλίκος για τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 στον Ι. Ν. Παναγίας Καλαμιωτίσσης Καλύμνου.