TΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚHΣ

«Υμείς εστέ το φως του κόσμου»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Ιησού Χριστού, χθες και σήμερα το αυτό και στους αιώνες, δεν επιδέχεται καμία μα καμία προσθαφαίρεση, «ιώτα εν ή μία κεραία ου μή παρέλθη από του νόμου έως αν πάντα γένηται».

Αγαπητοί μου  αδελφοί,  ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

«Ο Λύχνος  του  σώματος  εστίν ο οφθαλμός».

Ο σημερινός τυφλός, που ω! του θαύματος είδε το φώς του από τον Φωτοδότη Κύριο, δεν είχε την αίσθηση, την δύναμη και την ενέργεια της όρασης για να δει πρόσωπο προς πρόσωπο τον Μέγα Ιατρό της ψυχής και του σώματος.

«Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν»

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ.

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο επιστήθιος φίλος, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, καταγράφει τους αψευδείς λόγους του Μεγάλου Διδασκάλου και Σωτήρος Χριστού, που με απλά και κατανοητά λόγια είπε στην Σαμαρείτιδα γυναίκα.

«Ιδε υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη χείρον τι σοι γένηται»

Αδελφοί μου Χριστός Ανέστη.

Μεγάλη και σωτήριος είναι η δύναμη της αρετής, ενώ αντίθετα κάκιστα και αξιοθρήνητα είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας και ανομίας.

Η αρετή εξευγενίζει και σώζει τον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο και οδηγεί αυτόν στην αιώνιο μακαριότητα, η δε αμαρτία τον εξουθενώνει ψυχικά και του προξενεί την αιώνιο θλίψη και τον πόνο.

Ο Παράλυτος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, πρόκειται για τρανό παράδειγμα αυτής της αληθείας. Τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια, λόγω των αμαρτιών του, ήταν καθηλωμένος επί κλίνης οδυνηρής και στρωμνής κακώσεων, νεκρός άταφος. Το πρόσωπό του μαρτυρούσε την κακή θέση της  αμαρτίας και ήταν μία εικόνα της αιωνίας κόλασης της ανομίας.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Σήμερα, η ευαγγελική περικοπή (Μαρκ. κεφ.15 στιχ.43-47-κεφ.16 στιχ. 1-8), περιγράφει την αποκαθήλωση του Ιησού από του Σταυρού, την τριήμερο αυτού Ταφή και την ένδοξο Ανάσταση, τα ύψιστα αυτά δόγματα της αμωμήτου Ορθοδόξου Πίστεώς μας.

Άξιοι λειτουργοί και υπηρέτες αυτών των μεγάλων γεγονότων και μυστηρίων έγιναν χάριτι θεία ο από Αριμαθείας Ιωσήφ μετά του Νικοδήμου και αγαθοί άγγελοι της χαρμόσυνης Αναστάσεως οι Μυροφόρες Γυναίκες, για τούτο και η Αγία μας Εκκλησία ονομάζει την Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, Κυριακή των Μυροφόρων.

«Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ήν μετ’ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς»

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, ο Ευαγγελιστής ο επιστήθιος μαθητής του Κυρίου, Ιωάννης ο Θεολόγος, μας καταγράφει την παρουσία του Κυρίου Ιησού μετά την Αγία Αυτού εκ νεκρών Ανάσταση.

Ἀριθμ. Πρωτ. 270 

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Προσφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Φθάσαντες τό Ἅγιον Πάσχα καί γινόμενοι κοινωνοί τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστά-σεως, ὑμνοῦμεν τόν πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον Κύριον τῆς δόξης, τόν συνα-ναστήσαντα μεθ᾿ ἑαυτοῦ παγγενῆ τόν Ἀδάμ καί ἀνοίξαντα πᾶσιν ἡμῖν παραδείσου τάς πύλας.

«Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσαννά  εν τοις υψίστοις».

«Τη αυτή ημέρα του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββα του εν Καλύμνω μνήμη ποιούμεθα» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Κυριακή Πέμπτη των Νηστειών και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, με την σημερινή ευαγγελική περικοπή, μας προετοιμάζει δια την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Αγίων Παθών και της Ζωηφόρου Αναστάσεως του Εσφαγμένου Αρνίου της Αποκαλύψεως.

Κυριακή Τετάρτη των νηστειών και ο Ευαγγελιστής Μάρκος στη σημερινή ευαγγελική περικοπή μας καταγράφει τον πόνο και την δυστυχία ενός πατέρα, που έβλεπε το παιδί του να βασανίζεται από τις ενέργειες του διαβόλου.