TΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚHΣ

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Σήμερα, η ευαγγελική περικοπή (Μαρκ. κεφ.15 στιχ.43-47-κεφ.16 στιχ. 1-8), περιγράφει την αποκαθήλωση του Ιησού από του Σταυρού, την τριήμερο αυτού Ταφή και την ένδοξο Ανάσταση, τα ύψιστα αυτά δόγματα της αμωμήτου Ορθοδόξου Πίστεώς μας.

Άξιοι λειτουργοί και υπηρέτες αυτών των μεγάλων γεγονότων και μυστηρίων έγιναν χάριτι θεία ο από Αριμαθείας Ιωσήφ μετά του Νικοδήμου και αγαθοί άγγελοι της χαρμόσυνης Αναστάσεως οι Μυροφόρες Γυναίκες, για τούτο και η Αγία μας Εκκλησία ονομάζει την Τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα, Κυριακή των Μυροφόρων.

«Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ήν μετ’ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς»

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, ο Ευαγγελιστής ο επιστήθιος μαθητής του Κυρίου, Ιωάννης ο Θεολόγος, μας καταγράφει την παρουσία του Κυρίου Ιησού μετά την Αγία Αυτού εκ νεκρών Ανάσταση.

Ἀριθμ. Πρωτ. 270 

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Προσφιλέστατοι ἀδελφοί Ἱεράρχαι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Φθάσαντες τό Ἅγιον Πάσχα καί γινόμενοι κοινωνοί τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστά-σεως, ὑμνοῦμεν τόν πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον Κύριον τῆς δόξης, τόν συνα-ναστήσαντα μεθ᾿ ἑαυτοῦ παγγενῆ τόν Ἀδάμ καί ἀνοίξαντα πᾶσιν ἡμῖν παραδείσου τάς πύλας.

«Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ωσαννά  εν τοις υψίστοις».

«Τη αυτή ημέρα του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββα του εν Καλύμνω μνήμη ποιούμεθα» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Κυριακή Πέμπτη των Νηστειών και ο Ευαγγελιστής Μάρκος, με την σημερινή ευαγγελική περικοπή, μας προετοιμάζει δια την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Αγίων Παθών και της Ζωηφόρου Αναστάσεως του Εσφαγμένου Αρνίου της Αποκαλύψεως.

Κυριακή Τετάρτη των νηστειών και ο Ευαγγελιστής Μάρκος στη σημερινή ευαγγελική περικοπή μας καταγράφει τον πόνο και την δυστυχία ενός πατέρα, που έβλεπε το παιδί του να βασανίζεται από τις ενέργειες του διαβόλου.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο συνάναρχος και συναΐδιος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, «εκένωσεν εαυτόν, μορφήν δούλου λαβών», λέγει ο των Εθνών Απόστολος Παύλος, ο οποίος αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με τον Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά όλα τα απαρνήθηκε και πήρε μορφή δούλου, έγινε άνθρωπος και όντως ως άνθρωπος επί της γης ταπεινώθηκε θεληματικά μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού.

«Τέκνον, αφέωνταί σοι αι αμαρτίου σου» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο Ιατρός της ψυχής και του σώματος θεραπεύει τον παράλυτο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής και με τον θείο και σωτήριο λόγο Του τον αναγεννά πνευματικά και σωματικά και του παρέχει το δικαίωμα να επιστρέψει υγιής στο σπίτι του.

«Έρχου και ίδε» (Ιωαν. α , 47)

Αγαπητοί μου αδελφοί

Πρώτη Κυριακή των Νηστειών, Κυριακή της Ορθοδοξίας και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας σήμερα με χρυσά και λαμπρά φορέματα περιβεβλημένη και πεποικιλμένη, γιορτάζει και πανηγυρίζει την νίκη και τον θρίαμβό της κατά των ποικίλων εχθρών της.

Ἀριθμ. Πρωτ.188 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ