TΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚHΣ

«ευ δούλε αγαθέ και πιστέ επί ολίγα ής πιστός, επί πολλά σε καταστήσω, είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου» (Ματθ. κε.21)

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Την μεγάλη του Θεού αγαθότητα και την δικαιοσύνη μας διδάσκει η σημερινή ευαγγελική περικοπή.

«Ήλθε γάρ ο υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσει το απολωλός»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ακούσαμε να λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο να διδάξει την αλήθεια και να απαλλάξει το ανθρώπινο γένος από τον ζυγό της αμαρτίας και του αιωνίου θανάτου. Η αγαθότητα του Θεού Πατρός και η θεία αυτού ευσπλαχνία δεν ήταν δυνατό να αφήσει, το τελειότερο έργων της δημιουργίας του, τον κατ’ εικόνα αυτού άνθρωπο, στην αιώνιο απώλεια και στα δεσμά του Διαβόλου. «Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός».

«Ήλθε γάρ ο υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσει το απολωλός»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα ακούσαμε να λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο να διδάξει την αλήθεια και να απαλλάξει το ανθρώπινο γένος από τον ζυγό της αμαρτίας και του αιωνίου θανάτου. Η αγαθότητα του Θεού Πατρός και η θεία αυτού ευσπλαχνία δεν ήταν δυνατό να αφήσει, το τελειότερο έργων της δημιουργίας του, τον κατ’ εικόνα αυτού άνθρωπο, στην αιώνιο απώλεια και στα δεσμά του Διαβόλου. «Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός».

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ο καρδιογνώστης και παντογνώστης Κύριος γνώριζε βεβαίως την φυσική τύφλωση του τυφλού της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αλλά διήλθεν, και τότε μόνο στάθηκε και του χάρισε το φως, όταν ήκουσε το «Υιέ του Δαβίδ ελέησόν με».

«και έπεσεν επί πρόσωπον παρά του πόδας του Ιησού ευχαριστών αυτώ»

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Ο Θεάνθρωπος Ιησούς δίδασκε πανταχού τον λόγο της αληθείας και φώτιζε τις ψυχές των ανθρώπων με τον σωτήριο λόγο Του και θεράπευε εκείνους που έπασχαν από διάφορες σωματικές ασθένειες.

«Μετανοείτε ήγγικε γάρ η βασιλεία των ουρανών»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Η φωνή του Μεγάλου προφήτη Ησαΐα και πέμπτου ευαγγελιστή, αντηχεί στα αυτιά κάθε χριστιανού, λέγοντος ότι ««Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν· υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος, Θεὸς ἰσχυρὸς, ἐξουσιαστής, Ἄρχων εἰρήνης, Πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος»».

«Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου»

Ο Ιερός ευαγγελιστής Μάρκος, στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, αναφέρεται στην παρουσία και το έργο του Ιωάννου του Προδρόμου στην έρημο του Ιορδάνη: «εγένετο Ιωάννης βαπτίζων εν τη ερήμῳ και κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών».

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Παραμονή των Χριστουγέννων, Μεγάλη  και εόρτιος ημέρα. Χαρμόσυνος η ατμόσφαιρα. Οι  χριστιανοί ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν το κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός με συνθήκες πρωτόγνωρες, με Ναούς υπό τον νόμο της πολιτείας, λόγω της πανδημίας του ΚορωνοϊοΎ. Κύριος οίδε.

Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, στη σημερινή προεόρτιο εορτή των γενεθλίων του Κυρίου, καταγράφει  την κατ’ άνθρωπο γενεαλογία του Χριστού, για να καταδείξει ότι, Αυτός είναι ο ευλογημένος απόγονος του Αβραάμ, ο Λυτρωτής της Οικουμένης, «εξ οίκου και πατριάς Δαυίδ», όπως το είχε προαναγγείλει ο Θεός.

«άνθρωπός τις εποίησεν δείπνον μέγα και εκάλεσε πολλούς»

Αγαπητοί  μου  αδελφοί,

Κλήση μεγάλη και αγία από τον Θεό Πατέρα, τον Πλάστη και Δημιουργό του παντός, ο Οποίος έστειλε τον Μονογενή Υιό Του στον κόσμο, να καλέσει στο μέγα και σωτήριο Αυτού Δείπνο πάντα άνθρωπο που επιζητεί και θέλει να γίνει σύσσωμος και σύναιμος Χριστού.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Μεγάλη αληθώς η αγαθότητα και μεγίστη δια τον άνθρωπο η φιλανθρωπία του Θεανθρώπου Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και άπειρο το έλεος και η ευσπλαχνία αυτού.