TΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚHΣ

«και επί πάσι τούτοις μεταξύ ημών και υμών, χάσμα μέγα εστήρικται».

Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε, ο ευαγγελιστής Λουκάς μας παρουσιάζει, δια στόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δύο διαφορετικούς ανθρώπους στην κοινωνική τους ζωή. Έναν πλούσιο, χωρίς όνομα, και έναν φτωχό ονόματι Λάζαρο.

Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε  εν Κυρίω Ιησού.

Είναι γεγονός, αδελφοί μου ότι μία από τις συνέπειες της αμαρτίας είναι ο φόβος απέναντι του Θεού Πατρός, Όστις τα πάντα βλέπει και λυπάται, όταν ο κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπος, τέλειο των δημιουργημάτων του είναι δέσμιος των παθών του.

Ο δαιμονιζόμενος συνήλθε, ανέπνευσε και κατάλαβε ότι πλέον απαλλάχτηκε από την δαιμονική τυραννία που τον βασάνιζε τόσα χρόνια.

«Ύπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτω σοι»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Μεγάλη και σωτήρια η δύναμη της πίστεως, μέγιστα δε και τα εξ’ αυτής που πηγάζουν αγαθά.

Τα σωτήρια λόγια, που ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δίδαξε, ως «ο μόνος σοφός Θεός», είναι πνευματικοί μαργαρίτες και πολύτιμα διαμάντια, που όποιος τα δέχεται αυτά και τα φυλάττει στη καρδιά του, εκείνος θησαυρίζει μέγα και ανεκτίμητο θησαυρό στον ουρανό και στην γη.

«Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων» 

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Όσο μεγάλο και υψηλό είναι το έργο της ανάπλασης και σωτηρίας της εικόνας του Θεού Πατρός, του ανθρώπου της κάθε εποχής, τόσο μεγάλη είναι και η εκλογή και η αξία των οργάνων του υψίστου υπουργήματος.

«τους αγίους ο Κύριος, τους εν τη γη εθαυμάστωσε»! 

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

«το φώς επέστη του Παρακλήτου και τον κόσμον εφώτισεν».

Η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι η εορτή και η μαρτυρία της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας στα πρόσωπα όλων των Αγίων της, ανδρών και γυναικών, μικρών και μεγάλων.

Aσθενείς και ισχυροί, όλοι δια των καλών έργων τους και εναρέτων πράξεών τους, ομολόγησαν και  κήρυξαν την πίστη τους στον Μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό.

«Υμείς εστέ το φως του κόσμου»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Ιησού Χριστού, χθες και σήμερα το αυτό και στους αιώνες, δεν επιδέχεται καμία μα καμία προσθαφαίρεση, «ιώτα εν ή μία κεραία ου μή παρέλθη από του νόμου έως αν πάντα γένηται».

Αγαπητοί μου  αδελφοί,  ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

«Ο Λύχνος  του  σώματος  εστίν ο οφθαλμός».

Ο σημερινός τυφλός, που ω! του θαύματος είδε το φώς του από τον Φωτοδότη Κύριο, δεν είχε την αίσθηση, την δύναμη και την ενέργεια της όρασης για να δει πρόσωπο προς πρόσωπο τον Μέγα Ιατρό της ψυχής και του σώματος.

«Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνείν»

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ.

Στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο επιστήθιος φίλος, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, καταγράφει τους αψευδείς λόγους του Μεγάλου Διδασκάλου και Σωτήρος Χριστού, που με απλά και κατανοητά λόγια είπε στην Σαμαρείτιδα γυναίκα.

«Ιδε υγιής γέγονας, μηκέτι αμάρτανε, ίνα μη χείρον τι σοι γένηται»

Αδελφοί μου Χριστός Ανέστη.

Μεγάλη και σωτήριος είναι η δύναμη της αρετής, ενώ αντίθετα κάκιστα και αξιοθρήνητα είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας και ανομίας.

Η αρετή εξευγενίζει και σώζει τον κατ’ εικόνα Θεού άνθρωπο και οδηγεί αυτόν στην αιώνιο μακαριότητα, η δε αμαρτία τον εξουθενώνει ψυχικά και του προξενεί την αιώνιο θλίψη και τον πόνο.

Ο Παράλυτος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, πρόκειται για τρανό παράδειγμα αυτής της αληθείας. Τριανταοκτώ ολόκληρα χρόνια, λόγω των αμαρτιών του, ήταν καθηλωμένος επί κλίνης οδυνηρής και στρωμνής κακώσεων, νεκρός άταφος. Το πρόσωπό του μαρτυρούσε την κακή θέση της  αμαρτίας και ήταν μία εικόνα της αιωνίας κόλασης της ανομίας.